top of page

 

 

銀杏館的重慶雲吞,手撕雞、菜圃、手拍青瓜、口水雞、四喜烤麩等出自文姨親手作,有辣有唔辣,逃不過的就是文姨姨親手炒的麻辣醬,辣椒加花椒八角等小火慢炒30分鐘,再用靚麻油除乾,火候力道拿得好準,絕不簡單!

 

WOM001 手炒麻辣醬 180ML

HK$88.00 一般價格
HK$38.00銷售價格
無庫存
    bottom of page