top of page

誠意推介! 銀杏館首次推介自家製支裝飲品 - 用上我們最有機的樂活有機農莊- 植物界紅寶石 - 有機洛神花,消脂養顏,活血補血,排毒降壓,配上首發超有意義長者就業的單位[靚湯婆婆],簡直是又靚又瘦又健康又有意義於一身的飲品,仲有這次招牌保證,最重要的[好好飲]!

 

請存放於攝氏4度或以下

HMD01 自家製有機洛神花茶500ML(樽)

HK$22.00 一般價格
HK$18.00銷售價格
  • 凍貨

bottom of page